پست های ارسال شده در بهمن سال 1387

درباره نویسنده

                        بسم الله الرحمن الرحیم          من ســـــید ابـــوالقاســــــــــــم اطیــــــــــــابی            فرزند میرزا محمـــــــد درشهرستان گلپــــــایگان (وانشـــــــــان)متولدوتحصیلات ابتدایی را دردبستان حافظ وانشــــــان ودوره دبیرستان رادردبیرستانهای فردوسی ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 8 بازدید