پست های ارسال شده در فروردین سال 1388

دوقطعه شعرزیبای دیگر

قطعه شعری زیبا از قادر طهماسبی"فرید" برگرفته از سایت حوزه دات نت به نشانی: http://www.hawzah.net/HAWZAH/Magazines/MagArt.aspx?MagazineNumberID=%205939&id=61059                                        داغ سبز بعد از این ترک خواب خواهم ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 6 بازدید

دوقطعه شعرزیبا

       توضیح واشعارزیرمربوط به آقای مهندس محمدعلی مشایخی هم ولایتی  وانشانی عزیز ازسایت حوزه به نشانی: http://www.hawzah.net/HAWZAH/Magazines/MagArt.aspx?MagazineNumberID=%205939&id=61059     برگرفته شده است وبدلیل اینکه ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 4 بازدید