پست های ارسال شده در خرداد سال 1389

سالروزشهادت دکترمصطفی چمران

سی ویکم خردادسالروزشهادت مردبااخلاص ،عارف ومجاهد درراه خدا دکترمصطفی چمراناست.این بزرگمرد پس ازمجاهدتهای فراوان درمبارزه بادشمنان انقلاب اسلامی وحضورمستمردرجبهه های ... ادامه مطلب
/ 2 نظر / 14 بازدید