عیدسعیدقربان

عیدسعیدقربان مبارکباد. 

۲۶ آبان برابربادهم ذی الحجه روز عیدقربان است.این عیدسعیدبرهمه مسلمانان مبارکباد.

 عید قُربان (در عربی: عید الأضحی) یکی از روزهای فرخنده در تقویم اسلامی است.روز دهم ماه قمری ذی الحجه، مصادف با عید قربان از گرامیترین عیدهای مسلمانان است که به یاد حضرت ابراهیم(ع) که به امرخدا آماده ذبح فرزندش اسماعیل شد، توسط بسیاری از مسلمانان جشن گرفته می‌شود.

عید قربان که از جمله تعطیلات رسمی مسلمانان است، از یک تا چهار روز جشن گرفته می‌شود و در طی آن مردم با پوشیدن بهترین پوشاک خود، پس از انجام عبادات، به دید و بازدید و جشن و سرور می‌پردازند. 

عیدقربان مبارک

البته برگزار کردن مراسم قربانی در این عید بر همه واجب نیست و تنها بر زائران کعبه در مراسم حج واجب است، اما بسیاری از مسلمانان در سراسر جهان در این روز، گوسفند، گاو یا شتری را قربانی کرده و گوشت آنرا بین همسایگان و مستمندان تقسیم می‌کنند.

در روز عید قربان مستحب است که مسلمانانبا تشکیل مجامع عمومی و برگزاری نماز عید و انشای خطبه شرکت عظیم و آسمانی خود رادر این عید مبارک به گوش جهانیان برسانند.

حج بزرگ ترین کنگره عبادی، سیاسیو اجتماعی مسلمین است بالاترین هدف و باارزش ترین مفهومی که از حج برداشت می شودجنبه های عبادی، سیاسی و اجتماعی این فریضه الهی است در حج صدها هزار مسلمان گردهم میآیند تا ضمن انجام یک فریضه الهی یک نیایش دسته جمعی جهانی و یک حرکت توفندهاعتقادی را علیه کلیه عقاید شرک و کفر نشان داده و وحدت و انسجام جهانی خود را علیهمظاهر حاکمیت های غیرتوحیدی فراهم و علیه استضعاف و بی عدالتی به نمایش بگذارند. هیچعملی در حج بی مفهوم نیست و هریک از اعمال اشاره ای به گوشه ای از تاریخ و حقیقتیدر اسلام دارند.

درمراسم حج و در زمانی که حاجیان درحال احرام هستندانجام 24عمل برآنان حرام است که نوزده مورد آن ها مشترک بین مرد و زن است ،یکى مختص به زنان و چهار امر مخصوص به مردان است .ودراین مدت برای نشان دادن سرسپردگی به دستورات خداوندمتعال برحجاج واجب است که ضمن خودداری ازانجام محرمات اعمال وشعایری را بجا آورند.روز دهم ماه قمری ذی الحجه روزی است که حاجیان پس ازانجام مناسک حج وعمل قربانی کردن گوسفند ، گاو یا شتر وتراشیدن موی سربه شکرانه موفقیت درانجام فرامین الهی این روز را جشن می گیرندو عیدقربان می نامند.

دهم ذیحجه عید قربان عید پیروزی وظیفه و شکوفایی روح ایثار است .عید قربان عیدی که همواره از آن به عنوان عید پیروزی وظیفه بر غریزه و اوج تجلی شکوفایی روح ایثار یاد می شود .
هرگاه انسان بر سر دو راهی غریزه و وظیفه قرار گرفت و غریزه را انتخاب کرد، به سوی حیوانات گرویده بلکه از حیوانات هم پست تر شده است، چون از عقل و فکر و رهنمودهای انبیا استفاده نکرده است . اما همین که انسان در این دو راهی خطرناک وظیفه را انتخاب کرد و در خط ملائکه و پاکان قرار گرفت آنرا عید می گیرد، مثلا" غریزه گرسنگی و تشنگی انسان را به استفاده از آب و نان می کشاند، ولی وظیفه دستور می دهد که در ماه رمضان خودداری کند، کسانی که سی روز وظیفه را انتخاب کرده اند، روز عید فطر را باید عید بگیرند، زیرا وظیفه را بر غریزه ترجیح داده اند.

قربان از ریشه قُرب (نزدیک شدن)است.وقربانی عبارت از کارهای نیکی است که انسان بوسیله آن بخواهد خود را به رحمت خداوند نزدیک کند، بنابراین عمل نیکی که انسان انجام دهد تا بدان وسیله خویشتن را به رحمت حق تعالی نزدیک سازد آن کار را قربان گویند؛ مانند فرمایش رسول اکرم(ص) که فرمود: نماز موجب تقرب و نزدیکی هر پرهیزکار به رحمت پروردگار است.
بدیهی است که مراد از تقرب به خدای تعالی، تقرب زمانی و مکانی نیست چرا که بین خالق و مخلوق هیچگونه خویشاوندی وجود ندارد بلکه منظور آن است که از راه طاعت و انجام کارهای شایسته می تواند مشمول الطاف الهی قرار گرفته و به رحمت او نزدیک شود.
همانطورکه گفته شداز جمله اعمالی که حجاج در روز دهم ذیحجه در سرزمین منی انجام می دهند کشتن شتر، گاو و یا گوسفند و انفاق آن به مستحقین است تا به وسیله این عمل نیک به رحمت پروردگار نزدیک شوند که آنرا قربانی گویند.

فدا کردن مال وآنجه انسان دوست دارد و دل به او می بندد و انفاق آن در راه خدا از جمله اسرار و حکمتهای قربانی است. کشتن حیوان در مراسم قربانی اشاره به کشتن نفس اماره است. یعنی انسان ازآنچه دوست دارد درراه رضای خدا می گذرد. و مرد خداشناس با شمشیر برنده عقل و ایمان، حیوان نفس را که به طور دائم وی را به کارهای زشت وا می دارد مقتول سازد و خانه دل را از لوث نفس لئیم پاک گردانده، آنرا در راه حق و پیشگاه محبوب قربانی کند و حج اکبر نماید که اگر نفس اماره و خواهش های او کشته نشوند و آرام نگیرند هرگاه تمام نعمتها و ثروتهای دنیوی در اختیارش باشد و زمین و آسمان را دراختیاربگیرد باز هم سیر نمی شود.

روزقبل از عیدقربان یعنی نهم ذی الحجه روزعرفه نامیده میشود .دراین روزحاجیان بایستی درسرزمین عرفات توقف نموده به دعا ،استغفارورازونیازبپردازند.حضرت امام حسین(ع) در روزعرفه بربالای جبل الرحمه درسرزمین عرفات دعای عرفه راخواندند.بعدازرازونیازو وقوف درعرفات و وقوف یک شب درمشعرالحرام حاجیان واردسرزمین منی میشوندوپس ازانجام عمل قربانی وتراشیدن سر ازاحرام خارج شده واین روز را عید می گیرند.

/ 1 نظر / 61 بازدید
ميترا

سلام وب جالبي داري ممنون ميشم به منم سر بزني و راهنماييم کني اگه علاقه مند بودي منو با عنوان کار در منزل براي خانمهاي باذوق لينک کن و بگو به چه اسمي لينکت کنم منتظرم مرسي