# دکترچمران

سالروزشهادت دکترمصطفی چمران

سی ویکم خردادسالروزشهادت مردبااخلاص ،عارف ومجاهد درراه خدا دکترمصطفی چمراناست.این بزرگمرد پس ازمجاهدتهای فراوان درمبارزه بادشمنان انقلاب اسلامی وحضورمستمردرجبهه های ... ادامه مطلب
/ 2 نظر / 14 بازدید