# رحلت

رحلت پیامبربزرگ اسلام (ص)وشهادت امام حسن مجتبی(ع)

13بهمن ماه برابربا۲۸صفرسالروز رحلت پیامبربزرگ اسلام حضرت محمدابن عبدالله (ص) وشهادت نوه عزیزش حضرتامام حسن مجتبی(ع) است. رحلت وشهادت آن ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 15 بازدید

رحلت پیامبراکرم(ص)وشهادت امام حسن مجتبی(ع)

24بهمن ماه برابربا28صفرسالروز رحلت پیامبربزرگ اسلام حضرت محمد(ص) وشهادت نوه بزرگوارش حضرت امام حسن مجتبی(ع) است.بدین مناسبت فقدان این دو ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 85 بازدید