# لمبی

شعری سروده نویسنده درباره وانشان

                                                                                 وانشان      بنازم" وانشــــــان" و سرزمین  "دشت بالا" را                                       هم آن  دشت  "پلق" ،  "مرغان"  و هم "پاتیر" زیبا را    هم ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 11 بازدید