# مرغ

دوقطعه شعرزیبا

       توضیح واشعارزیرمربوط به آقای مهندس محمدعلی مشایخی هم ولایتی  وانشانی عزیز ازسایت حوزه به نشانی: http://www.hawzah.net/HAWZAH/Magazines/MagArt.aspx?MagazineNumberID=%205939&id=61059     برگرفته شده است وبدلیل اینکه ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 4 بازدید